"Det særlige ved den kreative proces er, at den nogen gange går sine egne veje og fører os steder hen, som vi ikke rationelt og med ord kan forudse og bestemme." Vibeke Skov, grundlægger og leder af Institut for Kunstterapi.

Om kunstterapi

I kunstterapien bruger vi et praktisk redskab til at gå på opdagelse i det ubevidste. Vi bruger fx maling, tegning, ler og bevægelse for at opdage eller genopdage steder og følelser, som vi ikke umiddelbart har kontakt til. 

Målet for terapien er ikke fastlagt på forhånd, og der tilbydes i stedet forskellige former for kreativ udfoldelse, som kan skabe kontakt til det, der endnu ikke er bevidst for klienten.

Det kreative udtryk kan i en efterfølgende samtale imellem terapeut og klient til en vis grad analyseres og forståes, således at klienten opnår øget selvindsigt. Den terapeutiske proces giver klienten mulighed for at integrere det nye i hverdagen.

 

 

Ny workshop i efteråret. Datoer bliver slået op senere.

 

Workshop i Valby

3 søndage i maj måned 2017 afholder jeg workshop med temaet MOD. Det er 3 timer pr. gang fra kl. 10-13, og der er plads til max. 10 deltagere. Udbyttet vil være optimalt, hvis man deltager alle 3 gange. 

Se mere under Workshop