"Alle de ting, der virkelig betyder noget - skønhed, kærlighed, kreativitet, glæde og indre fred - opstår hinsides sindet." Eckhart Tolle,"Nuets kraft" 

Om kunstterapi

I kunstterapien bruger vi et praktisk redskab til at gå på opdagelse i det ubevidste. Vi bruger maling, tegning, ler og bevægelse for at opdage eller genopdage områder i psyken, som vi ikke umiddelbart har kontakt til. 

Det er karakteristisk, at det der tilbydes den enkelte ikke er defineret på forhånd, og i stedet tilbydes rum for forskellige former for kreativ udfoldelse. Det kreative udtryk kan i et samarbejde imellem terapeut og klient til en vis grad analyseres og føre til selvindsigt og en fornyet selvforståelse.

Samtalen både før og efter den kreative udfoldelse er også en vigtig del af terapien.

Det særlige ved den kreative proces er, at den nogen gange går sine egne veje og fører os steder hen, som vi ikke rationelt og med ord kan forudse og bestemme. Den kreative proces løfter ofte sløret for noget nyt, og derefter følger en mere terapeutisk proces, der handler om at skabe en dialog med det "nye", for at kunne integrere det som en del af hverdagen.

 

 

 

Workshop i Valby

3 søndage i maj måned 2017 afholder jeg workshop med temaet MOD. Det er 3 timer pr. gang fra kl. 10-13, og der er plads til max. 10 deltagere. Udbyttet vil være optimalt, hvis man deltager alle 3 gange. 

Se mere under Workshop